Huomio! Valitettavasti Maksu by Rahalaitos ei myönnä enää uusia luottoja nykyisille tai uusille asiakkaille.

Aiemmin myönnettyjä luottoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme tuttuun tapaan joko sähköpostitse tai puhelimitse.

TIETOSUOJASELOSTE

Sambla Group Oy:n maksuluotto.fi –verkkopalvelun asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA

Keräämme henkilötietojasi, kun haet Maksu by Rahalaitos - luottoa tai asioit muuten maksuluotto.fi – verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun haet Maksu by Rahalaitos - luottoa, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.

Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat itse luottohakemuksen tai esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.

Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.

1 KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Sambla Group Oy (y-tunnus 2521965-8, Urho Kekkosen katu 7, 00100 Helsinki "me") käsittelee henkilötietojasi, kun haet Maksu by Rahalaitos - luottoa tai käytät muuten Sambla Group Oy:n tarjoamaa maksuluotto.fi -verkkopalvelua.

2 KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Urho Kekkosen katu 7
00100 Helsinki
asiakaspalvelu@maksuluotto.fi
03-41092000

3 MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Perustiedot, kuten

Asiakkuuteen tai mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten

Pyydettyjen tietojen toimittaminen on välttämätöntä, jotta voimme tehdä luottopäätöksen.

Jos olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

4 MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsitellään luottopäätöksen tekemiseksi (mukaan lukien tähän liittyvä profilointi) sekä mahdollisen asiakassuhteen hallinnointiin , hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten laskutukseen, perintään, tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien luotonantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteistyökumppaneidemme ja heidän edustajiensa tietoja käsittelemme yhteistyön toteuttamista varten.

5 MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi luottopäätöksen tekemiseksi ja luottosopimusta tai yhteistyötä koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella. Käsittelemme tietojasi lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen, kun käsittelemme tietojasi täyttääksemme laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamiseksi meille asetetut velvoitteet tai säilytämme tietoja laissa eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä edellyttämällä tavalla.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella,

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tai suostumukset milloin tahansa ilmoittamalla asiasta asiakaspalvelu@maksuluotto.fi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

6 KÄYTETÄÄNKÖ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ AUTOMAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA JA PROFILOINTIA?

Meillä on käytössä automaattinen päätöksentekojärjestelmä, joka antamiesi tietojen, luottotietotarkistuksen ja mahdollisten muiden tekemiemme tarkistusten perusteella määrittää sen, voimmeko myöntää luottoa ja toimittaa luottohakemustietosi yhteistyökumppaneinamme oleville luotonantajille luottopäätöksen ja luottokustannusten määrittämistä varten. Päätöksen tekeminen on välttämätöntä sillä voimme myöntää luottoa vain jos luottokelpoisuusarviomme perusteella kykenet todennäköisesti täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteesi ja voimme siirtää luottosopimukseksi yhteistyökumppanillemme.

Sinulla on oikeus vaatia, että luottopäätöksen tekee luonnollinen henkilö. Huomioithan, että tällöin luottopäätöksen saaminen voi kestää kauemmin.

Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

7 KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Luovutamme henkilötietojasi säännönmukaisesti antamasi suostumuksen perusteella yhteistyökumppaneillemme luottopäätöksen tekemiseksi sekä luottosopimuksen siirtämiseksi yhteistyökumppanille. Luovutamme tietojasi säännönmukaisesti myös Suomen Asiakastieto Oy:lle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Mikäli olet kieltänyt palveluidemme suoramarkkinoinnin, voimme luovuttaa yhteystietosi yhteistyökumppaneillemme varmistaaksemme, etteivät myöskään yhteistyökumppanimme lähetä sinulle palveluitamme koskevaa markkinointia.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

8 SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa käytetään komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita sekä tietojen vastaanottajalla on vaatimuksia vastaava tietosuojan taso. Voit pyytää kopiota tietosuojaan sovellettavista vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9 KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti asiakkaan tiedot säilytetään 5 vuotta luottosuhteen päättymisestä.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

10 MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu@maksuluotto.fi tai

Urho Kekkosen katu 7
00100 Helsinki
asiakaspalvelu@maksuluotto.fi
03-41092000

10.1 OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

10.2 OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

10.3 OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

10.4 OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

10.5 OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

10.6 OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä peruuta markkinointiviestien tilaus.

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

12 MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Saamme henkilötunnuksesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja tiedot rahoitettavista hyödykkeistä verkkokauppiaalta, jonka verkkokaupassa ole valinnut maksutavaksi Maksu by Rahalaitos - luoton. Keräämme muut henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun täytät luottohakemuksen tai asioit maksuluotto.fi verkkosivuilla. Tietoja kerätään myös tarjoamistamme sähköisistä palveluista sekä asiakaspalvelupuheluista, jotka tallennetaan. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Tiedot luottopäätöksistä ja sovellettavista luottokustannuksistasaamme suostumuksellasi yhteistyökumppaneiltamme.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös yhteistyökumppaneiltamme ja viranomaisten rekistereistä. Keräämme tietoja myös yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja luottotiedot tarkastamme Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode D&B Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

13 KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.